Oferta


Jako firma z wieloletnim doświadczeniem z kraju i zza granicy cechujemy się wyjątkowo obszerną wiedzą oraz elastycznością w wykonywanych przez nas usługach. Naszą myślą przewodnią jest „efektywnie i do celu”. Jesteśmy zdeterminowani osiągać założone cele naszych klientów oraz dostosowywać nasz produkt do nieuchronnie zmiennej sytuacji. Wykorzystując nasze długie doświadczenie oraz najnowsze rozwiązania zapewnimy, że nie ma rzeczy nieosiągalnych.

Geodezyjna obsługa inwestycji

Geodezyjna obsługa inwestycji

 • przygotowanie dokumentacji geodezyjnej
 • założenie osnowy sytuacyjno-wysokościowej
 • założenie reperów wysokościowych
 • pomiary przemieszczeń obiektów
 • pomiary i obliczenia mas ziemnych
 • inwentaryzacja powykonawcza zrealizowanych obiektów

Podziały nieruchomości

 • Przygotowanie wstępnego projektu podziału
 • Złożenie wniosku o opinię na temat wstępnego projektu podziału
 • Określenie granic nieruchomości podlegającej podziałowi
 • Sporządzenie ostatecznego projektu podziału
 • Wytyczenie nowych granic
 • Sporządzenie dokumentacji niezbędnej do zmiany w Księdze Wieczystej

Pomiary szczegółowe i inwentaryzacyjne

 • mapy do celów projektowych
 • wytyczenie budynków i budowli
 • wytyczenie elementów uzbrojenia terenu
 • powykonawcze pomiary inwentaryzacyjne budynków, budowli, sieci i uzbrojenia terenów
 • pomiary objętości nasypów i wykopów
 • niwelacja terenu
 • pomiary wysokości punktów niedostępnych
 • pomiary uzupełniające

Pomiary i wizualizacja 3D

 • pomiary elewacji budynków
 • inwentaryzacje architektoniczno-budowlane
 • pomiary pomieszczeń, lokali i budynków
 • opracowanie pomiarów dwu- i trójwymiarowe
 • wizualizacja i rendering